มิยะจิมะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

Departing at
11:07 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  11:42 - 16:52
  5h 10min JPY 12,830 4 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  11:42
  11:52
  Miyajimaguchi [Matsudai Tourist Ship]
  宮島口〔松大汽船〕
  Port
  11:54
  12:01
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  12:04
  12:32
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  12:42
  14:22
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  14:33
  14:52
  Maibara
  米原
  Station
  timetable Timetable
  15:01
  15:25
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  15:25
  16:52
 2. 2
  12:25 - 17:59
  5h 34min JPY 12,760 5 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  12:25
  12:35
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  12:37
  12:43
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  12:47
  13:14
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  13:22
  14:43
  Shin-osaka
  新大阪
  Station
  timetable Timetable
  15:05
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Maibara
  米原
  Station
  16:36
  Nagahama
  長浜
  Station
  timetable Timetable
  16:39
  16:54
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  16:54
  16:56
  Kinomoto Sta.
  木ノ本駅
  Bus Stop
  17:02
  17:18
  Kawai [Kaneihara Sen]
  川合[金居原線]
  Bus Stop
  17:18
  17:59
 3. 3
  11:55 - 17:59
  6h 4min JPY 12,760 4 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  11:55
  12:05
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  12:07
  12:13
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  12:20
  12:48
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  12:57
  14:22
  Shin-osaka
  新大阪
  Station
  timetable Timetable
  14:35
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Maibara
  米原
  Station
  16:25
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  16:25
  16:27
  Kinomoto Sta.
  木ノ本駅
  Bus Stop
  17:02
  17:18
  Kawai [Kaneihara Sen]
  川合[金居原線]
  Bus Stop
  17:18
  17:59
 4. 4
  11:12 - 17:59
  6h 47min JPY 12,760 5 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  11:12
  11:22
  Miyajimaguchi [Matsudai Tourist Ship]
  宮島口〔松大汽船〕
  Port
  11:24
  11:31
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  11:34
  12:01
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  12:11
  13:38
  Shin-osaka
  新大阪
  Station
  timetable Timetable
  13:58
  15:44
  Maibara
  米原
  Station
  timetable Timetable
  16:01
  16:25
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  16:25
  16:27
  Kinomoto Sta.
  木ノ本駅
  Bus Stop
  17:02
  17:18
  Kawai [Kaneihara Sen]
  川合[金居原線]
  Bus Stop
  17:18
  17:59
 5. 5
  11:07 - 16:56
  5h 49min JPY 140,830
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  11:07
  16:56
zoom bar parts