อุสึโนะมิยะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

Departing at
06:56 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  07:23 - 14:27
  7h 4min JPY 42,880 IC JPY 42,872 6 Transfers
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  Station
  timetable Timetable
  07:23
  08:16
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  08:24
  08:32
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  08:41
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keikyu-Kamata
  京急蒲田
  Station
  09:06
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  09:06
  09:08
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  09:40
  11:05
  Takamatsu Airport
  高松空港
  Airport
  11:10
  11:12
  Takamatsu Kuko
  高松空港(バス)
  Bus Stop
  2番のりば
  11:20
  12:00
  Takamatsu Chikko
  高松築港(バス)
  Bus Stop
  8番のりば
  12:00
  12:05
  Takamatsu Port [Sea Route]
  高松港〔航路〕
  Port
  13:00
  13:35
  Shodoshima Tonosho Port <High Speed Ship Boarding Pier>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  Port
  13:37
  13:40
  Tonosho-ko
  土庄港
  Bus Stop
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  Bus Stop
  14:25
  14:27
 2. 2
  07:23 - 14:27
  7h 4min JPY 42,160 IC JPY 42,152 6 Transfers
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  Station
  timetable Timetable
  07:23
  08:16
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  08:24
  08:32
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  08:41
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keikyu-Kamata
  京急蒲田
  Station
  09:06
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  09:06
  09:08
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  09:40
  11:05
  Takamatsu Airport
  高松空港
  Airport
  11:10
  11:12
  Takamatsu Kuko
  高松空港(バス)
  Bus Stop
  3番のりば
  11:26
  12:19
  Takamatsu Chikko
  高松築港(バス)
  Bus Stop
  8番のりば
  12:19
  12:24
  Takamatsu Port [Sea Route]
  高松港〔航路〕
  Port
  12:45
  13:45
  Shodoshima Tonosho Port <High Speed Ship Boarding Pier>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  Port
  13:47
  13:50
  Tonosho-ko
  土庄港
  Bus Stop
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  Bus Stop
  14:25
  14:27
 3. 3
  07:03 - 14:27
  7h 24min JPY 22,020 4 Transfers
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  Station
  timetable Timetable
  07:03
  07:56
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  08:09
  11:22
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  11:42
  12:36
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  Main Exit
  12:36
  12:49
  Takamatsu Port [Sea Route]
  高松港〔航路〕
  Port
  13:00
  13:35
  Shodoshima Tonosho Port <High Speed Ship Boarding Pier>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  Port
  13:37
  13:40
  Tonosho-ko
  土庄港
  Bus Stop
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  Bus Stop
  14:25
  14:27
 4. 4
  07:03 - 14:27
  7h 24min JPY 22,190 5 Transfers
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  Station
  timetable Timetable
  07:03
  07:56
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  08:09
  11:22
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  11:42
  12:36
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  Main Exit
  12:36
  12:41
  Takamatsu-eki
  高松駅(香川県)
  Bus Stop
  8番のりば
  12:45
  12:48
  Takamatsu Chikko
  高松築港(バス)
  Bus Stop
  3番のりば
  12:48
  12:53
  Takamatsu Port [Sea Route]
  高松港〔航路〕
  Port
  13:00
  13:35
  Shodoshima Tonosho Port <High Speed Ship Boarding Pier>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  Port
  13:37
  13:40
  Tonosho-ko
  土庄港
  Bus Stop
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  Bus Stop
  14:25
  14:27
 5. 5
  06:56 - 17:10
  10h 14min JPY 273,140
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  06:56
  17:10
zoom bar parts