อินาริ (JR) → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

Departing at
14:55 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  15:18 - 17:59
  2h 41min JPY 2,070 3 Transfers
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  Station
  timetable Timetable
  15:18
  15:23
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  15:30
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Maibara
  米原
  Station
  16:36
  Nagahama
  長浜
  Station
  timetable Timetable
  16:39
  16:54
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  16:54
  16:56
  Kinomoto Sta.
  木ノ本駅
  Bus Stop
  17:02
  17:18
  Kawai [Kaneihara Sen]
  川合[金居原線]
  Bus Stop
  17:18
  17:59
 2. 2
  15:01 - 17:59
  2h 58min JPY 2,070 3 Transfers
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  Station
  timetable Timetable
  15:01
  15:06
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  15:30
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Maibara
  米原
  Station
  16:36
  Nagahama
  長浜
  Station
  timetable Timetable
  16:39
  16:54
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  16:54
  16:56
  Kinomoto Sta.
  木ノ本駅
  Bus Stop
  17:02
  17:18
  Kawai [Kaneihara Sen]
  川合[金居原線]
  Bus Stop
  17:18
  17:59
 3. 3
  15:31 - 18:19
  2h 48min JPY 1,820 3 Transfers
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  Station
  timetable Timetable
  15:31
  15:36
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  15:45
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Yamashina
  山科
  Station
  17:01
  Omishiotsu
  近江塩津
  Station
  timetable Timetable
  17:07
  17:11
  Yogo(Shiga)
  余呉
  Station
  17:11
  17:14
  Yogo Sta.
  余呉駅
  Bus Stop
  17:20
  17:27
  Woody Pal
  ウッディパル
  Bus Stop
  17:27
  18:19
 4. 4
  15:31 - 18:19
  2h 48min JPY 1,820 4 Transfers
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  Station
  timetable Timetable
  15:31
  15:36
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  15:41
  15:52
  Otsukyo
  大津京
  Station
  timetable Timetable
  15:55
  17:01
  Omishiotsu
  近江塩津
  Station
  timetable Timetable
  17:07
  17:11
  Yogo(Shiga)
  余呉
  Station
  17:11
  17:14
  Yogo Sta.
  余呉駅
  Bus Stop
  17:20
  17:27
  Woody Pal
  ウッディパル
  Bus Stop
  17:27
  18:19
 5. 5
  14:55 - 16:35
  1h 40min JPY 40,960
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  14:55
  16:35
zoom bar parts