ชินมิซาโต → ชิมะมุระมิวสิคลาลาพอร์ตชินมิซาโต

Departing at
18:43 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  18:43 - 18:50
  7min
  cancel cancel
 2. 2
  19:02 - 19:07
  5min JPY 180 IC JPY 178 No Transfers
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  19:02
  19:03
  Shim-Misato Sta. (West Exit)
  新三郷駅〔西口〕
  Bus Stop
  19:03
  19:04
  Shim-Misato LaLa City
  新三郷ららシティ
  Bus Stop
  19:04
  19:07
 3. 3
  18:43 - 18:46
  3min JPY 500
  cancel cancel
zoom bar parts