ทาเกะโอกะ → ฮาโทยามะร้านขายเสื้อผ้า

Departing at
06:56 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  07:06 - 07:14
  8min JPY 220 No Transfers
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:06
  07:09
  Takeoka Eki-mae
  竹岡駅前
  Bus Stop
  07:09
  07:14
  Juyaji
  十夜寺
  Bus Stop
  07:14
  07:14
 2. 2
  07:05 - 07:14
  9min JPY 220 No Transfers
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:05
  07:09
  Kogane Ido
  黄金井戸
  Bus Stop
  07:09
  07:14
  Juyaji
  十夜寺
  Bus Stop
  07:14
  07:14
 3. 3
  06:56 - 07:24
  28min
  cancel cancel
 4. 4
  07:34 - 07:57
  23min JPY 460 IC JPY 459 1 Transfer
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:34
  07:34
  Takeoka
  竹岡
  Station
  timetable Timetable
  07:34
  07:39
  Kazusa-Minato
  上総湊
  Station
  07:39
  07:41
  Kazusa-Minato Sta.
  上総湊駅
  Bus Stop
  07:51
  07:57
  Juyaji
  十夜寺
  Bus Stop
  07:57
  07:57
 5. 5
  06:56 - 06:59
  3min JPY 900
  cancel cancel
zoom bar parts