Shin-uwagoromo → Yao Tatsu Grocery store

Departing at
19:20 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  19:20 - 19:27
  7min
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  19:20
  19:27
 2. 2
  19:31 - 19:51
  20min JPY 350 1 Transfer
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  19:31
  19:31
  Shin-uwagoromo
  新上挙母
  Station
  timetable Timetable
  19:31
  19:33
  Shin-toyota
  新豊田
  Station
  19:33
  19:40
  Toyotashi
  豊田市
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  19:45
  19:47
  Uwagoromo
  上挙母
  Station
  19:47
  19:51
 3. 3
  19:20 - 19:23
  3min JPY 600
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  19:20
  19:23
zoom bar parts