Yanagigaura To Kitsuki

JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saeki) Timetable

Required time

 • JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki) : 26min ~
Filter Trains :  All
JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki) Sonic Nichirin JR Nippou Main Line
5:00
 • 05:51 → 06:17 ( 26min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Saiki
6:00
 • 06:18 → 06:46 ( 28min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Oita
7:00
 • 07:01 → 07:27 ( 26min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Usuki
9:00
 • 09:31 → 10:05 ( 34min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Oita
10:00
 • 10:28 → 10:56 ( 28min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
11:00
 • 11:36 → 12:04 ( 28min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
13:00
 • 13:35 → 14:04 ( 29min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
17:00
 • 17:29 → 17:56 ( 27min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
18:00
 • 18:08 → 18:43 ( 35min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Oita
 • 18:41 → 19:17 ( 36min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Kozaki
20:00
 • 20:45 → 21:14 ( 29min )
  JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saiki)
  To Oita