Yanagigaura To Kitsuki

JR Nippou Main Line(Nishikokura-Saeki) Timetable

Required time

  • JR Nippou Main Line : 30min ~
Filter Trains :  All
8:00
  • 08:10 → 08:40 ( 30min )
    JR Nippou Main Line
    To Oita