Hakata To Moji

JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) Timetable

Required time

  • JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro) : 1h 27min ~
  • JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) : 1h 33min ~
  • Relay Kamome : 1h 0min ~
  • Kirameki : 1h 1min ~
  • JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro) : 1h 11min ~
5:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00