Hakata To Takeonsen

JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) Timetable

Required time

  • HUIS TEN BOSCH : 1h 0min ~
  • Midori : 55min ~
  • JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) : 2h 38min ~
  • Relay Kamome : 54min ~
  • Midori (Relay Kamome) : 1h 6min ~
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00