Hakata To Kumamoto

JR Kyushu Shinkansen Timetable

Required time

 • Mizuho : 32min ~
 • Tsubame : 48min ~
 • Sakura : 38min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
 • 07:24 → 08:12 ( 48min )
  Tsubame 311
  To Kagoshima-chuo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:58 → 08:36 ( 38min )
  Sakura 401
  To Kagoshima-chuo
8:00
9:00
 • 09:06 → 09:44 ( 38min )
  Sakura 541
  To Kagoshima-chuo
 • 09:28 → 10:06 ( 38min )
  Sakura 543
  To Kagoshima-chuo
 • 09:36 → 10:24 ( 48min )
  Tsubame 317
  To Kumamoto
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:53 → 10:28 ( 35min )
  Mizuho 603
  To Kagoshima-chuo
10:00
 • 10:20 → 10:52 ( 32min )
  Mizuho 605
  To Kagoshima-chuo
 • 10:38 → 11:16 ( 38min )
  Sakura 545
  To Kagoshima-chuo
 • 10:47 → 11:35 ( 48min )
  Tsubame 319
  To Kumamoto
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:28 → 12:06 ( 38min )
  Sakura 547
  To Kagoshima-chuo
 • 11:36 → 12:25 ( 49min )
  Tsubame 321
  To Kumamoto
12:00
 • 12:01 → 12:39 ( 38min )
  Sakura 549
  To Kagoshima-chuo
 • 12:24 → 12:59 ( 35min )
  Mizuho 607
  To Kagoshima-chuo
13:00
14:00
 • 14:01 → 14:39 ( 38min )
  Sakura 553
  To Kagoshima-chuo
 • 14:36 → 15:24 ( 48min )
  Tsubame 325
  To Kumamoto
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:01 → 15:39 ( 38min )
  Sakura 555
  To Kagoshima-chuo
 • 15:36 → 16:24 ( 48min )
  Tsubame 327
  To Kagoshima-chuo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
17:00
18:00
 • 18:01 → 18:39 ( 38min )
  Sakura 561
  To Kagoshima-chuo
 • 18:06 → 18:55 ( 49min )
  Tsubame 333
  To Kumamoto
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:24 → 18:59 ( 35min )
  Mizuho 609
  To Kagoshima-chuo
 • 18:36 → 19:24 ( 48min )
  Tsubame 335
  To Kumamoto
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:01 → 19:42 ( 41min )
  Sakura 563
  To Kagoshima-chuo
 • 19:24 → 20:00 ( 36min )
  Mizuho 611
  To Kagoshima-chuo
 • 19:36 → 20:24 ( 48min )
  Tsubame 337
  To Kumamoto
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:01 → 20:42 ( 41min )
  Sakura 565
  To Kagoshima-chuo
 • 20:06 → 20:55 ( 49min )
  Tsubame 339
  To Kumamoto
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:25 → 21:03 ( 38min )
  Sakura 567
  To Kagoshima-chuo
 • 20:36 → 21:24 ( 48min )
  Tsubame 341
  To Kumamoto
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:01 → 21:42 ( 41min )
  Sakura 569
  To Kagoshima-chuo
 • 21:24 → 22:00 ( 36min )
  Mizuho 613
  To Kagoshima-chuo
 • 21:45 → 22:35 ( 50min )
  Tsubame 343
  To Kagoshima-chuo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:01 → 22:39 ( 38min )
  Sakura 571
  To Kagoshima-chuo
 • 22:20 → 22:52 ( 32min )
  Mizuho 615
  To Kagoshima-chuo
 • 22:36 → 23:24 ( 48min )
  Tsubame 345
  To Kumamoto
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
23:00
 • 23:01 → 23:49 ( 48min )
  Sakura 573
  To Kumamoto