Higashi-Kanagawa To Yokohama

JR Keihintohoku Line Timetable

Required time

 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line : 3min ~
 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid : 3min ~
4:00
 • 04:34 → 04:37 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 04:47 → 04:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
5:00
 • 05:04 → 05:07 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 05:19 → 05:22 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:32 → 05:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:45 → 05:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 05:54 → 05:57 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
6:00
 • 06:04 → 06:07 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:15 → 06:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:26 → 06:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:31 → 06:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 06:34 → 06:37 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:42 → 06:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 06:48 → 06:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 06:51 → 06:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 06:54 → 06:57 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
7:00
 • 07:04 → 07:07 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:12 → 07:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:19 → 07:22 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:25 → 07:28 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 07:31 → 07:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:34 → 07:37 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 07:38 → 07:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:42 → 07:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:48 → 07:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 07:50 → 07:54 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 07:53 → 07:56 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
8:00
 • 08:01 → 08:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:07 → 08:10 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:12 → 08:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:16 → 08:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:21 → 08:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:25 → 08:28 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:30 → 08:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:35 → 08:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:41 → 08:44 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:47 → 08:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:50 → 08:53 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 08:53 → 08:56 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 08:57 → 09:00 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
9:00
 • 09:01 → 09:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:07 → 09:10 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:11 → 09:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 09:13 → 09:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:20 → 09:23 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:26 → 09:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:30 → 09:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:34 → 09:37 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 09:36 → 09:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:40 → 09:43 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:44 → 09:47 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 09:52 → 09:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 09:56 → 09:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 09:58 → 10:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
10:00
 • 10:02 → 10:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:06 → 10:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 10:11 → 10:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:15 → 10:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 10:18 → 10:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 10:22 → 10:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:29 → 10:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 10:32 → 10:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:35 → 10:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 10:38 → 10:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 10:42 → 10:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:49 → 10:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 10:52 → 10:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 10:55 → 10:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 10:58 → 11:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
11:00
 • 11:01 → 11:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 11:05 → 11:08 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 11:09 → 11:12 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 11:12 → 11:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:18 → 11:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 11:22 → 11:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:26 → 11:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 11:29 → 11:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 11:32 → 11:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:38 → 11:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 11:42 → 11:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:46 → 11:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 11:49 → 11:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 11:52 → 11:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 11:58 → 12:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
12:00
 • 12:02 → 12:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:06 → 12:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 12:09 → 12:12 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 12:12 → 12:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:18 → 12:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 12:22 → 12:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:26 → 12:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 12:29 → 12:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 12:32 → 12:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:38 → 12:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 12:42 → 12:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:46 → 12:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 12:49 → 12:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 12:52 → 12:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 12:58 → 13:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
13:00
 • 13:02 → 13:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:06 → 13:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 13:09 → 13:12 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 13:12 → 13:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:18 → 13:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 13:22 → 13:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:26 → 13:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 13:29 → 13:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 13:32 → 13:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:38 → 13:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 13:42 → 13:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:46 → 13:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 13:49 → 13:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 13:52 → 13:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 13:58 → 14:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
14:00
 • 14:02 → 14:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:06 → 14:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 14:09 → 14:12 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 14:12 → 14:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:18 → 14:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 14:22 → 14:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:26 → 14:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 14:29 → 14:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 14:32 → 14:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:38 → 14:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 14:42 → 14:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:46 → 14:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 14:49 → 14:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 14:52 → 14:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 14:58 → 15:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
15:00
 • 15:02 → 15:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:06 → 15:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 15:09 → 15:12 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 15:12 → 15:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:18 → 15:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 15:22 → 15:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:26 → 15:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 15:29 → 15:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 15:31 → 15:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:36 → 15:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 15:38 → 15:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 15:41 → 15:44 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:49 → 15:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 15:52 → 15:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 15:56 → 15:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 15:58 → 16:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
16:00
 • 16:01 → 16:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 16:06 → 16:10 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 16:09 → 16:13 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 16:12 → 16:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 16:18 → 16:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 16:20 → 16:23 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Ofuna
 • 16:24 → 16:27 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 16:29 → 16:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 16:31 → 16:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:36 → 16:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 16:38 → 16:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 16:42 → 16:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:46 → 16:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 16:49 → 16:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 16:52 → 16:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 16:58 → 17:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
17:00
 • 17:02 → 17:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 17:06 → 17:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:09 → 17:12 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 17:11 → 17:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:16 → 17:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 17:18 → 17:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 17:21 → 17:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:26 → 17:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 17:29 → 17:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 17:33 → 17:36 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:38 → 17:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
 • 17:41 → 17:44 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:46 → 17:49 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 17:51 → 17:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:56 → 17:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 17:58 → 18:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Sakuragicho
18:00
 • 18:06 → 18:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:11 → 18:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 18:16 → 18:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:18 → 18:22 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Isogo
 • 18:23 → 18:26 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:27 → 18:30 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:30 → 18:34 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 18:36 → 18:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:43 → 18:46 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:51 → 18:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 18:56 → 18:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
19:00
 • 19:01 → 19:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:04 → 19:07 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:06 → 19:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 19:11 → 19:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:16 → 19:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:21 → 19:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:26 → 19:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 19:31 → 19:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:36 → 19:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 19:42 → 19:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:47 → 19:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:51 → 19:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 19:54 → 19:57 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 19:57 → 20:00 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
20:00
 • 20:01 → 20:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 20:06 → 20:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:11 → 20:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:17 → 20:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:21 → 20:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 20:27 → 20:30 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:31 → 20:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:36 → 20:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:43 → 20:46 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 20:48 → 20:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 20:52 → 20:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 20:57 → 21:00 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
21:00
 • 21:03 → 21:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:11 → 21:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:15 → 21:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:20 → 21:23 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:26 → 21:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:32 → 21:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:35 → 21:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 21:38 → 21:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:44 → 21:47 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 21:50 → 21:53 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 21:56 → 21:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
22:00
 • 22:03 → 22:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:08 → 22:11 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:14 → 22:17 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 22:19 → 22:22 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 22:21 → 22:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:26 → 22:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 22:33 → 22:36 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:38 → 22:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 22:44 → 22:47 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 22:50 → 22:53 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 22:58 → 23:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
23:00
 • 23:01 → 23:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:06 → 23:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 23:09 → 23:12 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:17 → 23:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 23:23 → 23:26 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:30 → 23:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho
 • 23:36 → 23:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:44 → 23:47 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:51 → 23:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 23:59 → 00:02 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
0:00
 • 00:05 → 00:08 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 00:13 → 00:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 00:18 → 00:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ofuna
 • 00:30 → 00:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Isogo
 • 00:34 → 00:37 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Sakuragicho