Tokyo To Takasaki

JR Utsunomiya Line[Tohoku Main Line] JR Ueno Tokyo Line Timetable

Required time

 • JR Takasaki Line Rapid (Urban) : 1h 46min ~
 • JR Takasaki Line : 1h 52min ~
5:00
 • 05:53 → 07:49 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
6:00
 • 06:20 → 08:15 ( 1h 55min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
7:00
 • 07:18 → 09:17 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 07:51 → 09:44 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
8:00
 • 08:29 → 10:15 ( 1h 46min )
  JR Takasaki Line Rapid (Urban)
  To Takasaki
 • 08:39 → 10:32 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
9:00
 • 09:00 → 10:57 ( 1h 57min )
  JR Takasaki Line
  To Shin-maebashi
 • 09:21 → 11:13 ( 1h 52min )
  JR Takasaki Line Rapid (Urban)
  To Takasaki
 • 09:38 → 11:41 ( 2h 3min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
10:00
 • 10:08 → 12:09 ( 2h 1min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 10:39 → 12:42 ( 2h 3min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
11:00
 • 11:19 → 13:20 ( 2h 1min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 11:39 → 13:41 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
12:00
 • 12:19 → 14:18 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 12:39 → 14:41 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
13:00
 • 13:19 → 15:19 ( 2h 0min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 13:39 → 15:41 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
14:00
 • 14:19 → 16:18 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 14:39 → 16:41 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
15:00
 • 15:20 → 17:19 ( 1h 59min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 15:39 → 17:32 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 15:59 → 17:54 ( 1h 55min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
16:00
 • 16:40 → 18:33 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
17:00
 • 17:00 → 18:52 ( 1h 52min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 17:36 → 19:32 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
18:00
 • 18:31 → 20:37 ( 2h 6min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 18:46 → 20:46 ( 2h 0min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
19:00
 • 19:08 → 21:12 ( 2h 4min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 19:39 → 21:51 ( 2h 12min )
  JR Takasaki Line
  To Maebashi
20:00
 • 20:15 → 22:17 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 20:57 → 22:51 ( 1h 54min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
21:00
 • 21:59 → 23:52 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
22:00
 • 22:09 → 00:05 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Maebashi
 • 22:30 → 00:31 ( 2h 1min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
23:00
 • 23:19 → 01:14 ( 1h 55min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki