Daishoji To Kanazawa

IR Ishikawa Railway Line Timetable

Required time

 • IR Ishikawa Railway Line : 49min ~
Filter Trains :  All
6:00
 • 06:12 → 07:12 ( 1h 0min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
 • 06:42 → 07:35 ( 53min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
 • 06:55 → 07:47 ( 52min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
7:00
 • 07:17 → 08:09 ( 52min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
 • 07:31 → 08:25 ( 54min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
 • 07:48 → 08:42 ( 54min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
8:00
 • 08:26 → 09:17 ( 51min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
 • 08:50 → 09:42 ( 52min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
9:00
 • 09:04 → 10:02 ( 58min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
 • 09:57 → 10:47 ( 50min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
10:00
 • 10:48 → 11:40 ( 52min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
11:00
 • 11:48 → 12:40 ( 52min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
12:00
 • 12:48 → 13:40 ( 52min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
13:00
 • 13:47 → 14:40 ( 53min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
14:00
 • 14:43 → 15:36 ( 53min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
15:00
 • 15:43 → 16:38 ( 55min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
16:00
 • 16:36 → 17:33 ( 57min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
17:00
 • 17:03 → 17:54 ( 51min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
 • 17:42 → 18:36 ( 54min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
18:00
 • 18:36 → 19:33 ( 57min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
19:00
 • 19:41 → 20:30 ( 49min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
20:00
 • 20:52 → 21:44 ( 52min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
21:00
 • 21:39 → 22:29 ( 50min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa
22:00
 • 22:42 → 23:32 ( 50min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Kanazawa