Otsuki To Kawaguchiko

Fujikyu Railway Timetable

Required time

 • Fuji Kaiyu : 45min ~
8:00
 • 08:40 → 09:28 ( 48min )
  Fuji Kaiyu 3 Go
  To Kawaguchiko
9:00
 • 09:42 → 10:27 ( 45min )
  Fuji Kaiyu 7 Go
  To Kawaguchiko
10:00
 • 10:42 → 11:30 ( 48min )
  Fuji Kaiyu 11 Go
  To Kawaguchiko
11:00
 • 11:36 → 12:22 ( 46min )
  Fuji Kaiyu 15 Go
  To Kawaguchiko