Sendai(Miyagi) To Shin-Aomori

JR Tohoku Shinkansen Timetable

Required time

 • Hayabusa : 1h 26min ~
Filter Trains :  All
6:00
8:00
 • 08:05 → 09:49 ( 1h 44min )
  Hayabusa 1
  To Shin-Hakodate-Hokuto
9:00
 • 09:05 → 10:52 ( 1h 47min )
  Hayabusa 5
  To Shin-Aomori
 • 09:50 → 11:16 ( 1h 26min )
  Hayabusa 7
  To Shin-Hakodate-Hokuto
10:00
 • 10:17 → 11:51 ( 1h 34min )
  Hayabusa 9
  To Shin-Aomori
 • 10:41 → 12:29 ( 1h 48min )
  Hayabusa 11
  To Shin-Aomori
11:00
 • 11:07 → 12:34 ( 1h 27min )
  Hayabusa 13
  To Shin-Hakodate-Hokuto
 • 11:54 → 13:29 ( 1h 35min )
  Hayabusa 17
  To Shin-Aomori
12:00
 • 12:17 → 13:57 ( 1h 40min )
  Hayabusa 19
  To Shin-Hakodate-Hokuto
 • 12:53 → 14:43 ( 1h 50min )
  Hayabusa 21
  To Shin-Aomori
13:00
 • 13:53 → 15:29 ( 1h 36min )
  Hayabusa 23
  To Shin-Hakodate-Hokuto
14:00
 • 14:53 → 16:43 ( 1h 50min )
  Hayabusa 25
  To Shin-Hakodate-Hokuto
15:00
 • 15:53 → 17:30 ( 1h 37min )
  Hayabusa 27
  To Shin-Hakodate-Hokuto
16:00
 • 16:53 → 18:39 ( 1h 46min )
  Hayabusa 31
  To Shin-Hakodate-Hokuto
17:00
 • 17:53 → 19:37 ( 1h 44min )
  Hayabusa 35
  To Shin-Aomori
18:00
 • 18:54 → 20:40 ( 1h 46min )
  Hayabusa 39
  To Shin-Hakodate-Hokuto
19:00
 • 19:53 → 21:37 ( 1h 44min )
  Hayabusa 41
  To Shin-Aomori
20:00
 • 20:54 → 22:30 ( 1h 36min )
  Hayabusa 43
  To Shin-Hakodate-Hokuto
21:00
 • 21:48 → 23:36 ( 1h 48min )
  Hayabusa 45
  To Shin-Aomori