Morioka To Shin-Aomori

JR Tohoku Shinkansen Timetable

Required time

 • Hayabusa : 47min ~
 • Hayate : 1h 0min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
 • 07:59 → 09:02 ( 1h 3min )
  Hayabusa 95
  To Shin-Hakodate-Hokuto
8:00
 • 08:50 → 09:49 ( 59min )
  Hayabusa 1
  To Shin-Hakodate-Hokuto
9:00
 • 09:48 → 10:52 ( 1h 4min )
  Hayabusa 5
  To Shin-Aomori
10:00
 • 10:29 → 11:16 ( 47min )
  Hayabusa 7
  To Shin-Hakodate-Hokuto
 • 10:59 → 11:51 ( 52min )
  Hayabusa 9
  To Shin-Aomori
11:00
 • 11:26 → 12:29 ( 1h 3min )
  Hayabusa 11
  To Shin-Aomori
 • 11:47 → 12:34 ( 47min )
  Hayabusa 13
  To Shin-Hakodate-Hokuto
12:00
 • 12:37 → 13:29 ( 52min )
  Hayabusa 17
  To Shin-Aomori
13:00
 • 13:05 → 13:57 ( 52min )
  Hayabusa 19
  To Shin-Hakodate-Hokuto
 • 13:37 → 14:43 ( 1h 6min )
  Hayabusa 21
  To Shin-Aomori
14:00
 • 14:37 → 15:29 ( 52min )
  Hayabusa 23
  To Shin-Hakodate-Hokuto
15:00
 • 15:37 → 16:43 ( 1h 6min )
  Hayabusa 25
  To Shin-Hakodate-Hokuto
16:00
 • 16:37 → 17:30 ( 53min )
  Hayabusa 27
  To Shin-Hakodate-Hokuto
17:00
 • 17:37 → 18:39 ( 1h 2min )
  Hayabusa 31
  To Shin-Hakodate-Hokuto
18:00
 • 18:37 → 19:37 ( 1h 0min )
  Hayabusa 35
  To Shin-Aomori
19:00
 • 19:37 → 20:40 ( 1h 3min )
  Hayabusa 39
  To Shin-Hakodate-Hokuto
20:00
 • 20:37 → 21:37 ( 1h 0min )
  Hayabusa 41
  To Shin-Aomori
21:00
 • 21:38 → 22:30 ( 52min )
  Hayabusa 43
  To Shin-Hakodate-Hokuto
22:00
 • 22:31 → 23:36 ( 1h 5min )
  Hayabusa 45
  To Shin-Aomori