Narita Airport Terminal 1(Railroad) To Keisei-Ueno

Keisei Narita Airport-Line Hokuso Railway Line Timetable

Required time

 • Keisei Narita Airport Line Skyliner : 44min ~
Filter Trains :  All
7:00
 • 07:30 → 08:18 ( 48min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 2
  To Keisei-Ueno
8:00
 • 08:29 → 09:22 ( 53min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 4
  To Keisei-Ueno
9:00
 • 09:19 → 10:03 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 6
  To Keisei-Ueno
 • 09:39 → 10:29 ( 50min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 8
  To Keisei-Ueno
 • 09:53 → 10:43 ( 50min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 10
  To Keisei-Ueno
10:00
 • 10:16 → 11:03 ( 47min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 12
  To Keisei-Ueno
 • 10:33 → 11:26 ( 53min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 114
  To Keisei-Ueno
 • 10:59 → 11:43 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 16
  To Keisei-Ueno
11:00
 • 11:13 → 12:06 ( 53min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 118
  To Keisei-Ueno
 • 11:39 → 12:23 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 20
  To Keisei-Ueno
 • 11:59 → 12:43 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 22
  To Keisei-Ueno
12:00
 • 12:13 → 13:06 ( 53min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 124
  To Keisei-Ueno
 • 12:39 → 13:23 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 26
  To Keisei-Ueno
 • 12:59 → 13:43 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 28
  To Keisei-Ueno
13:00
 • 13:13 → 14:06 ( 53min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 130
  To Keisei-Ueno
 • 13:39 → 14:23 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 32
  To Keisei-Ueno
 • 13:59 → 14:43 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 34
  To Keisei-Ueno
14:00
 • 14:13 → 15:06 ( 53min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 136
  To Keisei-Ueno
 • 14:39 → 15:23 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 38
  To Keisei-Ueno
 • 14:59 → 15:43 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 40
  To Keisei-Ueno
15:00
 • 15:13 → 16:06 ( 53min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 142
  To Keisei-Ueno
 • 15:39 → 16:23 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 44
  To Keisei-Ueno
 • 15:59 → 16:43 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 46
  To Keisei-Ueno
16:00
 • 16:13 → 17:06 ( 53min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 148
  To Keisei-Ueno
 • 16:39 → 17:23 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 50
  To Keisei-Ueno
 • 16:58 → 17:43 ( 45min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 52
  To Keisei-Ueno
17:00
 • 17:15 → 18:06 ( 51min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 154
  To Keisei-Ueno
 • 17:39 → 18:23 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 56
  To Keisei-Ueno
 • 17:59 → 18:43 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 58
  To Keisei-Ueno
18:00
 • 18:12 → 19:05 ( 53min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 160
  To Keisei-Ueno
 • 18:39 → 19:23 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 62
  To Keisei-Ueno
 • 18:59 → 19:45 ( 46min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 64
  To Keisei-Ueno
19:00
 • 19:21 → 20:10 ( 49min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 166
  To Keisei-Ueno
 • 19:39 → 20:23 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 68
  To Keisei-Ueno
20:00
 • 20:00 → 20:44 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 70
  To Keisei-Ueno
 • 20:30 → 21:18 ( 48min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 172
  To Keisei-Ueno
21:00
 • 21:00 → 21:44 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 74
  To Keisei-Ueno
 • 21:30 → 22:14 ( 44min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 76
  To Keisei-Ueno
22:00
 • 22:00 → 22:50 ( 50min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 178
  To Keisei-Ueno
 • 22:20 → 23:09 ( 49min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 180
  To Keisei-Ueno
 • 22:40 → 23:28 ( 48min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 182
  To Keisei-Ueno
23:00
 • 23:00 → 23:48 ( 48min )
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 184
  To Keisei-Ueno