Shin-osaka To Tokyo

JR Tokaido Shinkansen Timetable

Required time

 • Kodama : 3h 54min ~
 • Hikari : 2h 39min ~
 • Nozomi : 2h 21min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
8:00
 • 08:06 → 10:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 212
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:15 → 10:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 78
  To Tokyo
 • 08:19 → 11:12 ( 2h 53min )
  Hikari 642
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:30 → 10:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 2
  To Tokyo
 • 08:45 → 11:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 80
  To Tokyo
 • 08:48 → 11:42 ( 2h 54min )
  Hikari 500
  To Tokyo
 • 08:54 → 12:48 ( 3h 54min )
  Kodama 712
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:57 → 11:24 ( 2h 27min )
  Nozomi 82
  To Tokyo
9:00
 • 09:06 → 11:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 4
  To Tokyo
 • 09:15 → 11:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 216
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:18 → 12:12 ( 2h 54min )
  Hikari 644
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:24 → 11:54 ( 2h 30min )
  Nozomi 84
  To Tokyo
 • 09:33 → 12:03 ( 2h 30min )
  Nozomi 86
  To Tokyo
 • 09:45 → 12:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 6
  To Tokyo
 • 09:48 → 12:42 ( 2h 54min )
  Hikari 670
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:54 → 13:48 ( 3h 54min )
  Kodama 716
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:57 → 12:24 ( 2h 27min )
  Nozomi 88
  To Tokyo
10:00
 • 10:06 → 12:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 8
  To Tokyo
 • 10:15 → 12:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 218
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:18 → 13:12 ( 2h 54min )
  Hikari 646
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:30 → 12:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 10
  To Tokyo
 • 10:45 → 13:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 12
  To Tokyo
 • 10:48 → 13:42 ( 2h 54min )
  Hikari 504
  To Tokyo
 • 10:54 → 14:48 ( 3h 54min )
  Kodama 720
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:06 → 13:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 14
  To Tokyo
 • 11:15 → 13:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 220
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:18 → 14:12 ( 2h 54min )
  Hikari 648
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:30 → 13:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 90
  To Tokyo
 • 11:45 → 14:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 16
  To Tokyo
 • 11:48 → 14:42 ( 2h 54min )
  Hikari 506
  To Tokyo
 • 11:54 → 15:48 ( 3h 54min )
  Kodama 724
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:06 → 14:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 18
  To Tokyo
 • 12:15 → 14:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 222
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:18 → 15:12 ( 2h 54min )
  Hikari 650
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:30 → 14:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 92
  To Tokyo
 • 12:45 → 15:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 20
  To Tokyo
 • 12:48 → 15:42 ( 2h 54min )
  Hikari 508
  To Tokyo
 • 12:54 → 16:48 ( 3h 54min )
  Kodama 728
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:06 → 15:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 22
  To Tokyo
 • 13:15 → 15:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 224
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:18 → 16:12 ( 2h 54min )
  Hikari 652
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:30 → 15:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 94
  To Tokyo
 • 13:45 → 16:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 24
  To Tokyo
 • 13:48 → 16:42 ( 2h 54min )
  Hikari 510
  To Tokyo
 • 13:54 → 17:48 ( 3h 54min )
  Kodama 732
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:06 → 16:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 26
  To Tokyo
 • 14:15 → 16:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 226
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:18 → 17:12 ( 2h 54min )
  Hikari 654
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:30 → 16:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 96
  To Tokyo
 • 14:45 → 17:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 28
  To Tokyo
 • 14:48 → 17:42 ( 2h 54min )
  Hikari 512
  To Tokyo
 • 14:54 → 18:48 ( 3h 54min )
  Kodama 736
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
16:00
17:00
 • 17:00 → 19:27 ( 2h 27min )
  Nozomi 238
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:06 → 19:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 38
  To Tokyo
 • 17:15 → 19:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 240
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:18 → 20:12 ( 2h 54min )
  Hikari 660
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:30 → 19:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 40
  To Tokyo
 • 17:39 → 20:06 ( 2h 27min )
  Nozomi 102
  To Tokyo
 • 17:45 → 20:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 42
  To Tokyo
 • 17:48 → 20:42 ( 2h 54min )
  Hikari 518
  To Tokyo
 • 17:54 → 21:48 ( 3h 54min )
  Kodama 748
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:00 → 20:27 ( 2h 27min )
  Nozomi 242
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:06 → 20:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 44
  To Tokyo
 • 18:15 → 20:45 ( 2h 30min )
  Nozomi 244
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:18 → 21:12 ( 2h 54min )
  Hikari 662
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:30 → 20:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 46
  To Tokyo
 • 18:39 → 21:06 ( 2h 27min )
  Nozomi 104
  To Tokyo
 • 18:45 → 21:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 48
  To Tokyo
 • 18:48 → 21:36 ( 2h 48min )
  Hikari 520
  To Tokyo
 • 18:54 → 22:48 ( 3h 54min )
  Kodama 752
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:00 → 21:27 ( 2h 27min )
  Nozomi 246
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:06 → 21:33 ( 2h 27min )
  Nozomi 50
  To Tokyo
 • 19:15 → 21:42 ( 2h 27min )
  Nozomi 248
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:21 → 22:18 ( 2h 57min )
  Hikari 664
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:30 → 21:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 52
  To Tokyo
 • 19:45 → 22:15 ( 2h 30min )
  Nozomi 54
  To Tokyo
 • 19:48 → 22:27 ( 2h 39min )
  Hikari 522
  To Tokyo
20:00
21:00
 • 21:06 → 23:32 ( 2h 26min )
  Nozomi 62
  To Tokyo
 • 21:24 → 23:45 ( 2h 21min )
  Nozomi 64
  To Tokyo