Shin-osaka To Esaka

Osaka Metro Midosuji Line Timetable

Required time

 • Osaka Metro Midosuji Line : 4min ~
Filter Trains :  All
5:00
 • 05:25 → 05:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 05:34 → 05:39 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 05:44 → 05:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 05:54 → 05:59 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
6:00
 • 06:04 → 06:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 06:14 → 06:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 06:24 → 06:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 06:34 → 06:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 06:43 → 06:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 06:51 → 06:55 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 06:58 → 07:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
7:00
 • 07:06 → 07:10 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:12 → 07:17 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:16 → 07:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:22 → 07:26 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:25 → 07:30 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:30 → 07:34 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:35 → 07:39 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:39 → 07:44 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:44 → 07:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:49 → 07:53 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:53 → 07:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 07:58 → 08:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
8:00
 • 08:02 → 08:06 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:07 → 08:11 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:11 → 08:15 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:16 → 08:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:20 → 08:24 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:25 → 08:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:29 → 08:33 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:34 → 08:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:38 → 08:42 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:43 → 08:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:47 → 08:52 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:52 → 08:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 08:57 → 09:01 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
9:00
 • 09:01 → 09:06 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 09:06 → 09:11 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 09:11 → 09:16 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 09:14 → 09:19 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 09:21 → 09:25 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 09:25 → 09:30 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 09:32 → 09:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 09:39 → 09:43 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 09:46 → 09:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 09:53 → 09:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
10:00
 • 10:00 → 10:04 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 10:07 → 10:11 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 10:15 → 10:19 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 10:23 → 10:27 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 10:31 → 10:35 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 10:38 → 10:43 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 10:46 → 10:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 10:54 → 10:58 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
11:00
 • 11:02 → 11:06 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 11:10 → 11:14 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 11:18 → 11:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 11:26 → 11:30 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 11:34 → 11:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 11:42 → 11:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 11:50 → 11:54 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 11:58 → 12:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
12:00
 • 12:06 → 12:10 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 12:14 → 12:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 12:22 → 12:26 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 12:30 → 12:34 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 12:38 → 12:42 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 12:46 → 12:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 12:54 → 12:58 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
13:00
 • 13:02 → 13:06 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 13:10 → 13:14 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 13:18 → 13:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 13:26 → 13:30 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 13:34 → 13:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 13:42 → 13:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 13:50 → 13:54 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 13:58 → 14:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
14:00
 • 14:06 → 14:10 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 14:14 → 14:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 14:22 → 14:26 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 14:30 → 14:34 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 14:38 → 14:42 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 14:46 → 14:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 14:54 → 14:58 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
15:00
 • 15:02 → 15:06 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 15:10 → 15:14 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 15:18 → 15:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 15:26 → 15:30 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 15:34 → 15:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 15:42 → 15:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 15:50 → 15:54 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 15:58 → 16:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
16:00
 • 16:06 → 16:10 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 16:14 → 16:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 16:22 → 16:26 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 16:30 → 16:34 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 16:38 → 16:42 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 16:46 → 16:51 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 16:52 → 16:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 16:58 → 17:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
17:00
 • 17:03 → 17:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:08 → 17:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:12 → 17:17 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:17 → 17:22 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:22 → 17:26 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:27 → 17:31 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:32 → 17:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:37 → 17:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:42 → 17:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:47 → 17:51 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:52 → 17:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 17:57 → 18:01 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
18:00
 • 18:02 → 18:06 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:07 → 18:11 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:12 → 18:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:17 → 18:21 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:22 → 18:26 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:27 → 18:31 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:32 → 18:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:37 → 18:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:42 → 18:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:47 → 18:51 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:52 → 18:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 18:57 → 19:01 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
19:00
 • 19:02 → 19:06 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 19:07 → 19:12 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 19:13 → 19:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 19:18 → 19:23 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 19:25 → 19:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 19:31 → 19:35 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 19:37 → 19:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 19:43 → 19:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 19:49 → 19:53 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 19:55 → 19:59 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
20:00
 • 20:01 → 20:05 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 20:08 → 20:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 20:14 → 20:19 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 20:21 → 20:25 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 20:27 → 20:32 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 20:34 → 20:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 20:41 → 20:46 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 20:49 → 20:53 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 20:56 → 21:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
21:00
 • 21:04 → 21:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 21:12 → 21:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 21:20 → 21:24 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 21:28 → 21:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 21:37 → 21:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 21:46 → 21:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 21:56 → 22:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
22:00
 • 22:06 → 22:10 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 22:16 → 22:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 22:26 → 22:30 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 22:36 → 22:40 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 22:46 → 22:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 22:56 → 23:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
23:00
 • 23:06 → 23:10 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 23:16 → 23:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 23:26 → 23:30 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 23:31 → 23:36 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 23:41 → 23:45 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo
 • 23:51 → 23:56 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
0:00
 • 00:03 → 00:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Senrichuo