Matsumoto To Nagano

JR Shinonoi Line Timetable

Required time

 • Shinano : 49min ~
 • JR Shinonoi Line Rapid : 59min ~
 • JR Shinonoi Line : 1h 7min ~
 • みすず : 1h 18min ~
6:00
 • 06:18 → 07:27 ( 1h 9min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
 • 06:54 → 08:05 ( 1h 11min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
7:00
 • 07:30 → 08:49 ( 1h 19min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
8:00
 • 08:12 → 09:11 ( 59min )
  JR Shinonoi Line Rapid
  To Nagano
 • 08:40 → 09:58 ( 1h 18min )
  Misuzu
  To Nagano
9:00
 • 09:09 → 10:03 ( 54min )
  Shinano 1
  To Nagano
 • 09:26 → 10:58 ( 1h 32min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
10:00
 • 10:06 → 11:01 ( 55min )
  Shinano 3
  To Nagano
11:00
 • 11:06 → 11:59 ( 53min )
  Shinano 5
  To Nagano
 • 11:30 → 12:49 ( 1h 19min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
12:00
 • 12:06 → 12:59 ( 53min )
  Shinano 7
  To Nagano
 • 12:30 → 13:49 ( 1h 19min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
13:00
 • 13:06 → 13:59 ( 53min )
  Shinano 9
  To Nagano
 • 13:30 → 14:49 ( 1h 19min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
14:00
 • 14:06 → 15:00 ( 54min )
  Shinano 11
  To Nagano
 • 14:30 → 15:49 ( 1h 19min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
15:00
 • 15:06 → 15:59 ( 53min )
  Shinano 13
  To Nagano
 • 15:30 → 16:53 ( 1h 23min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
16:00
 • 16:05 → 16:56 ( 51min )
  Shinano 15
  To Nagano
 • 16:34 → 17:50 ( 1h 16min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
17:00
 • 17:05 → 18:00 ( 55min )
  Shinano 17
  To Nagano
 • 17:34 → 18:51 ( 1h 17min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
18:00
 • 18:05 → 18:59 ( 54min )
  Shinano 19
  To Nagano
 • 18:24 → 19:31 ( 1h 7min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
19:00
 • 19:14 → 20:27 ( 1h 13min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
 • 19:47 → 20:40 ( 53min )
  Shinano 21
  To Nagano
20:00
 • 20:05 → 21:07 ( 1h 2min )
  JR Shinonoi Line Rapid
  To Nagano
 • 20:48 → 21:37 ( 49min )
  Shinano 23
  To Nagano
21:00
 • 21:05 → 22:17 ( 1h 12min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano
 • 21:50 → 22:39 ( 49min )
  Shinano 25
  To Nagano
22:00
 • 22:48 → 23:59 ( 1h 11min )
  JR Shinonoi Line
  To Nagano