Kokura(Fukuoka) To Hakata

JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) Timetable

Required time

  • JR Kagoshima Main Line Section Rapid (Moji Port-Yatsushiro) : 1h 16min ~
  • JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) : 1h 23min ~
  • Nichirin SEAGAIA : 50min ~
  • Sonic : 42min ~
  • Relay Kamome : 59min ~
  • Kasasagi : 50min ~
  • Kirameki : 52min ~
  • JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro) : 1h 3min ~
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00