Kokura(Fukuoka) To Oita

JR Kagoshima Main Line(Mojiko-Yashiro) Timetable

Required time

  • Nichirin SEAGAIA : 1h 29min ~
  • Sonic : 1h 18min ~
  • Nichirin : 1h 35min ~
  • JR Nippou Main Line : 2h 41min ~
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00