Sakurai(Nara) To Isenakagawa

Kintetsu Osaka Line Timetable

Required time

 • Kintetsu Osaka Line Rapid Express : 1h 2min ~
 • Kintetsu Osaka Line Express : 1h 7min ~
5:00
 • 05:56 → 07:03 ( 1h 7min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
6:00
 • 06:49 → 07:57 ( 1h 8min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
7:00
 • 07:20 → 08:29 ( 1h 9min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
 • 07:49 → 09:06 ( 1h 17min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
8:00
 • 08:35 → 09:49 ( 1h 14min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Matsusaka
9:00
 • 09:18 → 10:29 ( 1h 11min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
 • 09:57 → 11:04 ( 1h 7min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Matsusaka
10:00
 • 10:14 → 11:25 ( 1h 11min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
11:00
 • 11:17 → 12:27 ( 1h 10min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
12:00
 • 12:11 → 13:27 ( 1h 16min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
13:00
 • 13:12 → 14:27 ( 1h 15min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
14:00
 • 14:16 → 15:27 ( 1h 11min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
15:00
 • 15:16 → 16:28 ( 1h 12min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
 • 15:54 → 17:03 ( 1h 9min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
16:00
 • 16:35 → 17:57 ( 1h 22min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
18:00
 • 18:01 → 19:06 ( 1h 5min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Isuzugawa
 • 18:56 → 19:58 ( 1h 2min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Ujiyamada
19:00
 • 19:22 → 20:26 ( 1h 4min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Toba
 • 19:53 → 21:07 ( 1h 14min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
21:00
 • 21:08 → 22:24 ( 1h 16min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Ujiyamada