Takao(Tokyo) To Otsuki

JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri) Timetable

Required time

 • JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri) : 35min ~
Filter Trains :  All
5:00
 • 05:15 → 05:51 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 05:43 → 06:19 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
6:00
 • 06:03 → 06:39 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 06:15 → 06:51 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Matsumoto
 • 06:30 → 07:06 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 06:43 → 07:19 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Matsumoto
7:00
 • 07:07 → 07:43 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
 • 07:14 → 07:50 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 07:25 → 08:10 ( 45min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kawaguchiko
 • 07:40 → 08:23 ( 43min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
8:00
 • 08:01 → 08:44 ( 43min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
 • 08:25 → 09:09 ( 44min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 08:47 → 09:23 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
9:00
 • 09:18 → 09:55 ( 37min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
 • 09:56 → 10:32 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
10:00
 • 10:17 → 10:55 ( 38min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 10:40 → 11:19 ( 39min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kobuchizawa
11:00
 • 11:09 → 11:44 ( 35min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
 • 11:37 → 12:12 ( 35min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
12:00
 • 12:16 → 12:52 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 12:55 → 13:37 ( 42min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
13:00
 • 13:28 → 14:10 ( 42min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 13:54 → 14:37 ( 43min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
14:00
 • 14:28 → 15:14 ( 46min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
15:00
 • 15:00 → 15:43 ( 43min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kobuchizawa
 • 15:22 → 16:07 ( 45min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 15:56 → 16:38 ( 42min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Matsumoto
16:00
 • 16:24 → 17:09 ( 45min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kobuchizawa
 • 16:44 → 17:20 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
17:00
 • 17:16 → 17:55 ( 39min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kobuchizawa
 • 17:45 → 18:21 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
 • 17:57 → 18:40 ( 43min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
18:00
 • 18:18 → 18:55 ( 37min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Matsumoto
 • 18:30 → 19:12 ( 42min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
 • 18:52 → 19:29 ( 37min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
19:00
 • 19:03 → 19:47 ( 44min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 19:24 → 20:00 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kawaguchiko
 • 19:51 → 20:27 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
20:00
 • 20:00 → 20:43 ( 43min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 20:18 → 20:57 ( 39min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kawaguchiko
 • 20:42 → 21:18 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
21:00
 • 21:02 → 21:38 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
 • 21:16 → 21:52 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kobuchizawa
 • 21:45 → 22:20 ( 35min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
22:00
 • 22:06 → 22:42 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kofu
 • 22:22 → 22:58 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Kobuchizawa
 • 22:55 → 23:32 ( 37min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
23:00
 • 23:43 → 00:20 ( 37min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki
0:00
 • 00:19 → 00:55 ( 36min )
  JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri)
  To Otsuki