Hiroshima To Shin-yatsushiro

JR San'yo Shinkansen Timetable

Required time

  • Sakura : 1h 58min ~
Filter Trains :  All
6:00
8:00
9:00
10:00
12:00
16:00
17:00
18:00
19:00