Hiroshima To Shin-Yokohama

JR San'yo Shinkansen Timetable

Required time

  • Hikari : 5h 4min ~
Filter Trains :  All
Hikari Nozomi
6:00