Keisei-Sakura To Aoto

Keisei Main Line Timetable

Required time

 • Keisei Main Line Rapid : 47min ~
 • Keisei Main Line : 55min ~
 • Morning Liner : 37min ~
 • Keisei Main Line Rapid Express : 39min ~
 • Keisei Main Line Express : 39min ~
 • Keisei Main Line Commuter Limited Express : 44min ~
4:00
 • 04:46 → 05:44 ( 58min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 04:59 → 05:54 ( 55min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
5:00
 • 05:10 → 05:59 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 05:28 → 06:16 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:40 → 06:32 ( 52min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:43 → 06:20 ( 37min )
  Morning Liner 202
  To Keisei-Ueno
 • 05:54 → 07:07 ( 1h 13min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
6:00
 • 06:03 → 06:43 ( 40min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:05 → 07:01 ( 56min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 06:15 → 06:54 ( 39min )
  Morning Liner 204
  To Keisei-Ueno
 • 06:17 → 07:23 ( 1h 6min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 06:23 → 07:49 ( 1h 26min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 06:28 → 07:13 ( 45min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:31 → 07:21 ( 50min )
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 06:37 → 07:58 ( 1h 21min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 06:41 → 07:26 ( 45min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 06:43 → 08:08 ( 1h 25min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 06:48 → 07:36 ( 48min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 06:51 → 07:40 ( 49min )
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 06:57 → 08:23 ( 1h 26min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
7:00
 • 07:01 → 07:46 ( 45min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:03 → 08:28 ( 1h 25min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 07:08 → 07:56 ( 48min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:11 → 08:01 ( 50min )
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 07:17 → 08:45 ( 1h 28min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 07:21 → 08:06 ( 45min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:28 → 08:16 ( 48min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:31 → 08:20 ( 49min )
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 07:37 → 09:02 ( 1h 25min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 07:41 → 08:26 ( 45min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:49 → 08:36 ( 47min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:54 → 08:42 ( 48min )
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 07:57 → 08:58 ( 1h 1min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
8:00
 • 08:03 → 08:48 ( 45min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 08:09 → 09:27 ( 1h 18min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 08:12 → 08:53 ( 41min )
  Morning Liner 206
  To Keisei-Ueno
 • 08:19 → 09:05 ( 46min )
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 08:32 → 09:11 ( 39min )
  Keisei Main Line Express
  To Nishi-magome
 • 08:34 → 09:22 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 08:47 → 09:31 ( 44min )
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  To Nishi-magome
 • 08:58 → 09:35 ( 37min )
  Morning Liner 208
  To Keisei-Ueno
9:00
 • 09:01 → 09:49 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 09:18 → 10:00 ( 42min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 09:42 → 10:22 ( 40min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
10:00
 • 10:07 → 10:46 ( 39min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 10:13 → 11:03 ( 50min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 10:32 → 11:13 ( 41min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 10:36 → 11:24 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 10:53 → 11:33 ( 40min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 10:55 → 11:43 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
11:00
 • 11:05 → 11:53 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 11:15 → 12:04 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:33 → 12:13 ( 40min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 11:35 → 12:24 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:45 → 12:33 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 11:55 → 12:44 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
12:00
 • 12:13 → 12:53 ( 40min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 12:15 → 13:04 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:25 → 13:13 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 12:35 → 13:24 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:53 → 13:33 ( 40min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 12:55 → 13:44 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
13:00
 • 13:05 → 13:53 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 13:15 → 14:04 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:33 → 14:13 ( 40min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 13:35 → 14:24 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:45 → 14:33 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 13:55 → 14:44 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
14:00
 • 14:13 → 14:53 ( 40min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 14:15 → 15:04 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:25 → 15:13 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 14:35 → 15:24 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:53 → 15:33 ( 40min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
15:00
 • 15:05 → 15:53 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 15:33 → 16:13 ( 40min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 15:35 → 16:23 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:45 → 16:33 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 15:55 → 16:44 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
16:00
 • 16:12 → 16:53 ( 41min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 16:15 → 17:03 ( 48min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Misakiguchi
 • 16:32 → 17:13 ( 41min )
  Keisei Main Line Express
  To Nishi-magome
 • 16:52 → 17:33 ( 41min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 16:59 → 18:01 ( 1h 2min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
17:00
 • 17:12 → 17:54 ( 42min )
  Keisei Main Line Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:14 → 18:05 ( 51min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:32 → 18:13 ( 41min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 17:51 → 18:31 ( 40min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 17:58 → 18:57 ( 59min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
18:00
 • 18:10 → 18:49 ( 39min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 18:18 → 19:19 ( 1h 1min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 18:25 → 19:36 ( 1h 11min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 18:31 → 19:15 ( 44min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 18:37 → 19:46 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 18:45 → 19:26 ( 41min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 18:47 → 19:36 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 18:52 → 19:51 ( 59min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 18:57 → 20:02 ( 1h 5min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
19:00
 • 19:04 → 19:43 ( 39min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 19:06 → 19:53 ( 47min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:13 → 20:08 ( 55min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:19 → 20:00 ( 41min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 19:24 → 20:26 ( 1h 2min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 19:35 → 20:17 ( 42min )
  Keisei Main Line Express
  To Nishi-magome
 • 19:37 → 20:38 ( 1h 1min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 19:43 → 20:54 ( 1h 11min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 19:51 → 20:34 ( 43min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
20:00
 • 20:00 → 20:58 ( 58min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 20:12 → 20:51 ( 39min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 20:20 → 21:18 ( 58min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 20:32 → 21:11 ( 39min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 20:42 → 21:41 ( 59min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 20:53 → 21:35 ( 42min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 20:56 → 21:53 ( 57min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
21:00
 • 21:04 → 22:09 ( 1h 5min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 21:20 → 22:26 ( 1h 6min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 21:27 → 22:07 ( 40min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 21:56 → 22:36 ( 40min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
22:00
 • 22:16 → 23:05 ( 49min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 22:36 → 23:36 ( 1h 0min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 22:56 → 23:43 ( 47min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno