Keisei-Takasago To Narita Airport Terminal 2 3

Keisei Main Line Timetable

Required time

 • Keisei Main Line Rapid : 1h 6min ~
 • Keisei Main Line : 1h 11min ~
 • Keisei Main Line Rapid Express : 54min ~
 • Keisei Main Line Express : 56min ~
5:00
 • 05:03 → 06:17 ( 1h 14min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
 • 05:24 → 06:35 ( 1h 11min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
 • 05:48 → 06:59 ( 1h 11min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
6:00
 • 06:28 → 07:37 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
7:00
 • 07:04 → 08:01 ( 57min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:26 → 08:26 ( 1h 0min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:46 → 08:46 ( 1h 0min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
8:00
 • 08:08 → 09:10 ( 1h 2min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 08:31 → 09:30 ( 59min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 08:52 → 09:50 ( 58min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
9:00
 • 09:09 → 10:10 ( 1h 1min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:32 → 10:39 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:52 → 10:50 ( 58min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
10:00
 • 10:13 → 11:09 ( 56min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:22 → 11:30 ( 1h 8min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:41 → 11:52 ( 1h 11min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
11:00
 • 11:01 → 12:10 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:21 → 12:28 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:41 → 12:50 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
12:00
 • 12:01 → 13:07 ( 1h 6min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:21 → 13:30 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:41 → 13:48 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
13:00
 • 13:01 → 14:10 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:21 → 14:28 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:41 → 14:50 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
14:00
 • 14:01 → 15:07 ( 1h 6min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:21 → 15:30 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:41 → 15:47 ( 1h 6min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
15:00
 • 15:01 → 16:10 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:21 → 16:28 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:41 → 16:50 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
16:00
 • 16:01 → 17:07 ( 1h 6min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:21 → 17:31 ( 1h 10min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:41 → 17:48 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
17:00
 • 17:01 → 18:14 ( 1h 13min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:21 → 18:30 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:41 → 18:49 ( 1h 8min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
18:00
 • 18:01 → 19:21 ( 1h 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:22 → 19:31 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:41 → 19:56 ( 1h 15min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
19:00
 • 19:13 → 20:10 ( 57min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:21 → 20:37 ( 1h 16min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
20:00
 • 20:13 → 21:07 ( 54min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:29 → 21:55 ( 1h 26min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:33 → 21:28 ( 55min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
21:00
 • 21:02 → 22:18 ( 1h 16min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:13 → 22:36 ( 1h 23min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:37 → 23:00 ( 1h 23min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
22:00
 • 22:11 → 23:18 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 22:50 → 00:02 ( 1h 12min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1