Keisei-Takasago To Oshiage(SKYTREE)

Keisei Main Line Timetable

Required time

 • Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express : 10min ~
 • Keisei Oshiage Line Rapid : 8min ~
 • Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express : 9min ~
 • Keisei Oshiage Line Limited Express : 8min ~
 • Keisei Oshiage Line : 11min ~
 • Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express : 8min ~
4:00
 • 04:48 → 04:59 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
5:00
 • 05:01 → 05:12 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:09 → 05:21 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 05:34 → 05:42 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:39 → 05:50 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 05:47 → 05:58 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 05:52 → 06:00 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:55 → 06:08 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
6:00
 • 06:05 → 06:16 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 06:11 → 06:22 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:14 → 06:23 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:25 → 06:34 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 06:30 → 06:38 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:33 → 06:44 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 06:41 → 06:51 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:44 → 06:56 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 06:48 → 07:00 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:57 → 07:14 ( 17min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
7:00
 • 07:02 → 07:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:05 → 07:18 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 07:10 → 07:21 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:15 → 07:31 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:18 → 07:28 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:24 → 07:33 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:26 → 07:41 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:33 → 07:43 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:35 → 07:52 ( 17min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:38 → 07:49 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:43 → 07:54 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:46 → 08:02 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:49 → 07:59 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:53 → 08:04 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:56 → 08:12 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:59 → 08:09 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
8:00
 • 08:04 → 08:14 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 08:07 → 08:21 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:12 → 08:24 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 08:15 → 08:32 ( 17min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 08:18 → 08:29 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:23 → 08:34 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 08:26 → 08:42 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 08:29 → 08:39 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:34 → 08:44 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 08:37 → 08:52 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:40 → 08:50 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 08:46 → 08:56 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 08:49 → 09:02 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:56 → 09:05 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
9:00
 • 09:02 → 09:15 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:09 → 09:18 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 09:12 → 09:23 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 09:20 → 09:29 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:25 → 09:36 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:29 → 09:39 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express
  To Nishi-magome
 • 09:32 → 09:44 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 09:38 → 09:47 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:41 → 09:53 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 09:47 → 09:58 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
10:00
 • 10:01 → 10:12 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 10:04 → 10:17 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 10:08 → 10:18 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:16 → 10:27 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 10:20 → 10:31 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 10:26 → 10:39 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 10:35 → 10:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:41 → 10:56 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 10:46 → 10:59 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:55 → 11:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
11:00
 • 11:01 → 11:10 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:06 → 11:20 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:15 → 11:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:22 → 11:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:26 → 11:39 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:35 → 11:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:41 → 11:50 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:44 → 11:56 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:46 → 12:00 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:55 → 12:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
12:00
 • 12:02 → 12:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:06 → 12:19 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:15 → 12:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:22 → 12:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:26 → 12:40 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 12:35 → 12:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:42 → 12:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:46 → 12:59 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:55 → 13:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
13:00
 • 13:02 → 13:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:06 → 13:20 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 13:15 → 13:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:22 → 13:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:26 → 13:39 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:35 → 13:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:42 → 13:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:46 → 14:00 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 13:55 → 14:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
14:00
 • 14:02 → 14:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:06 → 14:19 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:15 → 14:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:22 → 14:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:26 → 14:40 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 14:35 → 14:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:42 → 14:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:46 → 14:59 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:55 → 15:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
15:00
 • 15:02 → 15:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:04 → 15:16 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:06 → 15:20 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:22 → 15:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:23 → 15:36 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 15:26 → 15:39 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:34 → 15:45 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:38 → 15:49 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 15:47 → 15:59 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:55 → 16:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
16:00
 • 16:06 → 16:14 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 16:08 → 16:20 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:13 → 16:26 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 16:21 → 16:29 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:23 → 16:34 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:33 → 16:44 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:42 → 16:51 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:44 → 16:55 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:46 → 16:59 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 16:54 → 17:05 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
17:00
 • 17:01 → 17:09 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Misakiguchi
 • 17:03 → 17:14 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:11 → 17:20 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 17:13 → 17:24 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:21 → 17:32 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 17:23 → 17:34 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:26 → 17:37 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 17:34 → 17:44 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:40 → 17:51 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 17:43 → 17:54 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:46 → 17:57 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 17:49 → 18:00 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:51 → 18:02 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:53 → 18:07 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 17:59 → 18:11 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
18:00
 • 18:03 → 18:14 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:07 → 18:22 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 18:14 → 18:25 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:21 → 18:32 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:23 → 18:36 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 18:30 → 18:42 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 18:32 → 18:46 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:41 → 18:55 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:51 → 19:03 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 18:58 → 19:06 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
19:00
 • 19:01 → 19:12 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 19:03 → 19:15 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:09 → 19:25 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:17 → 19:29 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 19:21 → 19:32 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 19:24 → 19:35 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 19:34 → 19:43 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:36 → 19:47 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:39 → 19:51 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:44 → 19:53 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:46 → 19:58 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keikyu-Kurihama
 • 19:51 → 20:01 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:55 → 20:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:58 → 20:09 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
20:00
 • 20:06 → 20:14 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 20:08 → 20:19 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 20:15 → 20:25 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 20:20 → 20:31 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 20:24 → 20:36 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 20:28 → 20:39 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 20:33 → 20:45 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:37 → 20:51 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:43 → 20:54 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 20:47 → 20:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 20:54 → 21:05 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
21:00
 • 21:01 → 21:12 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 21:13 → 21:26 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:22 → 21:31 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 21:24 → 21:35 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:30 → 21:44 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 21:36 → 21:48 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 21:39 → 21:51 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:44 → 21:55 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 21:51 → 22:02 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 21:55 → 22:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
22:00
 • 22:00 → 22:13 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 22:10 → 22:21 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 22:16 → 22:27 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 22:24 → 22:36 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 22:44 → 22:56 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 22:58 → 23:09 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
23:00
 • 23:03 → 23:14 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 23:10 → 23:21 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 23:19 → 23:32 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 23:29 → 23:45 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 23:41 → 23:52 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Shinagawa
 • 23:53 → 00:04 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Sengakuji
0:00
 • 00:11 → 00:22 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Asakusabashi