Oshiage(SKYTREE) To Keisei-Takasago

Keisei Oshiage Line Timetable

Required time

 • Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express : 7min ~
17:00
 • 17:30 → 17:39 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:51 → 18:00 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
18:00
 • 18:13 → 18:23 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 18:34 → 18:43 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:54 → 19:03 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
19:00
 • 19:14 → 19:24 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:36 → 19:45 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:54 → 20:04 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
23:00
 • 23:36 → 23:43 ( 7min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita