Oshiage(SKYTREE) To Keisei-Takasago

Keisei Oshiage Line Timetable

Required time

 • Keisei Oshiage Line Limited Express : 8min ~
11:00
 • 11:23 → 11:33 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
12:00
 • 12:03 → 12:13 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 12:43 → 12:53 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
13:00
 • 13:23 → 13:33 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
14:00
 • 14:03 → 14:13 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 14:43 → 14:53 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
17:00
 • 17:39 → 17:49 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
18:00
 • 18:03 → 18:12 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:24 → 18:33 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 18:44 → 18:53 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
19:00
 • 19:06 → 19:15 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:23 → 19:32 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:46 → 19:55 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
20:00
 • 20:05 → 20:14 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:24 → 20:33 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:36 → 20:47 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Imba-nihon-idai
 • 20:45 → 20:54 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
21:00
 • 21:05 → 21:13 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:16 → 21:26 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 21:26 → 21:35 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Imba-nihon-idai
 • 21:39 → 21:47 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita