Shinjuku Expressway Bus Terminal  to Kawaguchiko Station timetable list

Shinjuku-Fujigoko [Highway Bus]